คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
โปรแกรม KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนนทบุรี และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย
                  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
                  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุวิทย์  มูลคำ ผอ.สพป. สพป.
2. นายชูศักดิ์  เปรมปรีดา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางอัจฉริยา  สินขจร กรรมการ สพป.
4. นางอุรุวรรณ  แก้วม่วง กรรมการ สพป.
5. นางสุวิมล  มาสุข กรรมการ สพป.
6. นายอภิวัฒน์  จอนแจ้ง กรรมการ สพป.
7. นายทรงวิทย์  นิลเทียน กรรมการ สพม.
8. นายสมเพชร  เจริญวัย กรรมการ สพป.
9. นายบังเอิญ  อิ่มจิตร กรรมการ สช.
10. นายประเทือง  พัชโรรส กรรมการ สอศ.
11. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ กรรมการ กศน.
12. นางวรรณา  สทิวะวงศ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวยุพา  ตันตินิพันธุ์กุล เลขานุการ   สพป.
14. นายพิชยุตม์  ดอกคำ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 194