คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายประกอบ  กุลเกลี้ยง ผอ.สพป. สพป.
2. นายธานินทร์  อยู่ศิริ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุชาติ  วัดปาน  กรรมการ สพป.
4. นายสุวรรณ  เลื่อนแก้ว กรรมการ สพป.
5. นายชุมพล  ศรีสุภาพ กรรมการ สพป.
6. นายสัมฤทธิ์  เจริญดี กรรมการ สพป.
7. นายวิสิทธิ์  คำพูล  กรรมการ สพม.
8. นางทดทรง  ทีนาวัฒน์ กรรมการ สพป.
9. นายวัชกร  เบ้าแดง กรรมการ สช.
10. นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวอัจฉรา  สากระจาย กรรมการ กศน.
12. นายมติชน  มูลสูตร เลขานุการ สพป.
13. นางสาวมัธยม  ลิมมะณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 227