จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายนิพัฒน์  มณี ผอ.สพป. สพป.
2. นางสุดสาย  บุญช่วย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางวรรณา  คิ้วดำ กรรมการ สพป.
4. นายอัซมาน  โต๊ะมิ๊ กรรมการ สพป.
5. นายอนุรักษ์  เจ๊ะโซ๊ะ กรรมการ สพป.
6. นายบัญญัติ  แทนหนู กรรมการ สพป.
7. นายจีระวัฒน์  ศรีแก้วณวรรณ กรรมการ สพม.
8. นายพุฒิพงศ์  อนรรฆพรรณ กรรมการ สพป.
9. นางนูรีฮัน  เร็งมา กรรมการ สช.
10. นางสุกัญญา  ผ่องอำไพ กรรมการ สอศ.
11. นางภาวนาภรณ์  ถาวระ กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางสาวโฉมศรี  กาญจนถาวร เลขานุการ สพป.
13. นางสาวจารุณี  เจ๊ะอุเซ็ง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,176