คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ และศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิชาญ  อธิกพันธุ์  อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางปาริชาต  กสุรพ กรรมการ สพป.
4. นายสมชาติ  นงรัตน์ กรรมการ สพป.
5. นายวิจิตร  อธิกพันธุ์  กรรมการ สพป.
6. นายไพบูลย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง กรรมการ สพป.
7. นายชำนาญ  ฤทธิ์ช่วย กรรมการ สพม.
8. นายเลิศลักษณ์  สุขแก้ว กรรมการ สพป.
9. นายบุญฤทธิ์  โสพิกุล  กรรมการ สช.
10. นายพงศ์ธัช  ปลอดปล้อง กรรมการ สอศ.
11. นายปราโมทย์  จินตประสาท กรรมการ กศน.
12. นางศิริกุล  จันทร์แดง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางกาญจนา  เลิศจำรัสพงศ์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวพรพิมล  จันทร์คง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 176