จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเชวง  วัฒนธีรางกูร
ผอ.สพป. สพป.
2. นายเชิด  กะรัตน์
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ์ กรรมการ สพป.
4. นางอำนวย  วงศ์บุญญานุวัฒน์ กรรมการ สพป.
5. นายประเวศ  โทปุรินทร์ กรรมการ สพป.
6. นายสมยศ  สิงห์คราช กรรมการ สพป.
7. นายเกียรติชาย  ทิพย์บุญศรี กรรมการ สพป.
8. นายมานพ  ตรัยตรากุล กรรมการ สพป.
9. นางกรรณิการ์  มาณกิจ กรรมการ สช.
10. นางจันทิรา  สุทธหลวง กรรมการ สอศ.
11. นายมนัส  มะโน กรรมการ กศน.
12. นางจิราภรณ์  สายสูง เลขานุการ สพป.
13. นายธีระวิชญ์  ขำมั่น เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,325