จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  ไกรนุกูล ผอ.สพป. สพป.
2. นายอำพล  เพ็ญตระการ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายเอกชัย  เมืองแก้ว กรรมการ สพป.
4. นายสุชาติ  สีแก้วคง  กรรมการ สพป.
5. นายสุรชาติ  เหล่าทอง กรรมการ สพป.
6. นายปัญญา  พงศ์เพ็ชร กรรมการ สพป.
7. นายสุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง กรรมการ สพม.
8. นายณรงค์  หิตโกเมท กรรมการ สพป.
9. นางรวิวรรณ  กลิ่นหอม กรรมการ สช.
10. นายประเวศร์  เดี่ยววานิช กรรมการ สอศ.
11. นายศุภชัย  สกุลแก้ว กรรมการ กศน.
12. นายสุภาพ  แก้วตาทิพย์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวดาวรุณี  มีแสง เลขานุการ สพป.
14. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด