จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายหวั่น  แตงทิพย์
ผอ.สพป. สพป.
2. นายชาตรี  นิลวัชราภรณ์
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายบุญเยี่ยม  ทองเพชร์ กรรมการ สพป.
4. นางประคองศรี  วิเศษศรี กรรมการ สพป.
5. นางสาวธิฐิรัตน์  ศรีไพรสนธิ์ กรรมการ สพป.
6. นายอรรถพงศ์  เลิศวิกรานต์ กรรมการ สพป.
7. นายสมเดช  ดีทรัพย์ กรรมการ สพป.
8. นายละมูล  หมีอิ่ม กรรมการ สพป.
9. นางสาวเลขา  บูรพาชีพ กรรมการ สช.
10. นายอิทธิชัย  แจ่มผล กรรมการ สอศ.
11. นางสาววราภรณ์  เร่งทอง กรรมการ กศน.
12. นางสาวลักขณา  พันธ์เขตต์กรณ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายรุ่ง  สุพรหม เลขานุการ สพป.
14. นายอนิรุต  ใสสอาด เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,796