คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว โกรกพระ พยุหะคีรี และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมเดช  สีแสง ผอ.สพป. สพป.
2. รศ.ธานี  เกสทอง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสวัสดิ์  จิตมะกล่ำ กรรมการ สพป.
4. นางสาวสุกัญญา  อินทรเกษตร กรรมการ สพป.
5. นายนิวัฒน์ อรรถาวีย์ กรรมการ สพป.
6. นายสุชิน  พูลสวัสดิ์ กรรมการ สพป.
7. นายณรงค์  คำธรรม กรรมการ สพม.
8. นางจรรยา  เรืองมาลัย กรรมการ สพป.
9. นายนิวัฒน์  มั่นศิลป์ กรรมการ สช.
10. นายศักดา  ถาวรพจน์ กรรมการ สอศ.
11. นายคมกริบ  ตลับทอง กรรมการ กศน.
12. นายชลาวัฒน์  สุขแสงรักษ์เจริญ เลขานุการ ท้องถิ่น
13. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายรณชัย  ทัดช่อม่วง เลขานุการ สพป.
15. นายเจษฎา  มีแม่นวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 280