จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิรัส  ภูบุญศรี อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอนันต์  ปัจจัย กรรมการ สพป.
4. นายปัก  ลาภยิ่งยง กรรมการ สพป.
5. นายมานิตย์  พรร่มโพธิ์ กรรมการ สพป.
6. นายศิวัช  กมล กรรมการ สพป.
7. นายวีระพงษ์  จันทนุกูล กรรมการ สพม.
8. นายนันทวัฒน์  เกียรติกรทวียศ กรรมการ สพป.
9. นายสุพรหมเมธ  แถวโสภา กรรมการ สช.
10. นายทัศนา  เพลงสันเทียะ กรรมการ สอศ.
11. นายพิสิทธิ์  บุญมาก กรรมการ กศน.
12. นายบริบูรณ์  จงปัตนา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุโภค  ชัชวาลุรัตน์ เลขานุการ สพป.
14. นายธีระชัย  ปิดตายัง ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15. นางสาวภฤศมน  เถื่อนกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16. นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์  เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,794