คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดย
                  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
                  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายปฐมฤกษ์  มณีฤกษ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายทอง  วิริยะจารุ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายเฉลิมพงษ์  เศรษฐจันทร กรรมการ สพป.
4. นายจุล  หีบโคกสูง กรรมการ สพป.
5. นายณรงค์  หมายสมกลาง กรรมการ สพป.
6. นายสมศักดิ์  ช่างไม้ กรรมการ สพป.
7. นายมังกร  กมลวัทน์ กรรมการ สพม.
8. นายสมุทร  สันติธรรมพงศ์ กรรมการ สพป.
9. นางพรรทิพา  เจริญวงศ์ กรรมการ สช.
10. นายสุกุล  สุวรรณธาดา กรรมการ สอศ.
11. นายชาตรี  ม่วงสว่าง กรรมการ กศน.
12. นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายอิทธิพัทธ์  ขึมสันเทียะ กรรมการ สพศ.
14. นายชัชชัย  ฉัตริยากุล เลขานุการ สพป.
15. นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 274