คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
KSP Self Service
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่
 
   
  นายทัพพุ์นิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ประสานงานหลัก)
 
     
งานอำนวยการทั่วไป  งานควบคุม
การประกอบวิชาชีพ
 
งานพัฒนาและยกย่อง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพ
 
     
 
นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) 
นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
(ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) 
นางนัทธ์ชนัน คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  
     
 นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 60,711