คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ระบบ service
KSP Self Service
KSPschool
KSPBundit
สถาบันครู
ตรวจสอบใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลชำระ
ตรวจสอบจัดส่ง
คุรุพัฒนา
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่
 
   
  นายทัพพุ์นิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ประสานงานคุรุสภา ศธจ.)
 
     
งานอำนวยการทั่วไป  งานควบคุม
การประกอบวิชาชีพ
 
งานพัฒนาและยกย่อง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพ
 
     
 
นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) 
นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
(ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) 
นางนัทธ์ชนัน คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  
   
 นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 74,647