จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายทวีพล  แพเรือง  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสามารถ  รอดสำราญ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายศิริ  อินทร์วิมล กรรมการ สพป.
4. นางสาวรจิต  ลลิตลักษมานนท์ กรรมการ สพป.
5. นางเบญจวรรณ  อ่วมมณี กรรมการ สพป.
6. นางสาววารี  หอมอุดม กรรมการ สพป.
7. ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้  รอดอยู่ กรรมการ  สพม.
8. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ กรรมการ สพป.
9. นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ กรรมการ สช.
10. นายวิษณุ  นัคราโรจน์ กรรมการ สอศ.
11. นางจุฑารัตน์  จีนประชา กรรมการ กศน.
12. นายรังสรรค์  เหมันต์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายมนูญ  พึ่งพะยอม กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางสุดา  กลับสติ เลขานุการ สพป.
15.  นางสาวธนัชชา  ชมภูนิช เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,604