จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ


                คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน และดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผอ.สพป. สพป.
2. นายจอมขวัญ  สุนทรศารทูล อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายณรงค์  สอดสุข กรรมการ สพป.
4. นายพิภพ  พูนผล กรรมการ สพป.
5. นายมานพ  สงสุรพันธ์ กรรมการ สพป.
6. นายพละ  ธูปแพ กรรมการ สพป.
7. นางทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์ กรรมการ สพม.
8. นางพรรณี  ดุจดา กรรมการ สพป.
9. นางสาวพิมลพรรณ  ดุษิยามี กรรมการ สช.
10. นายจุรินทร์  มิลินทสูต กรรมการ สอศ.
11. นางกษมา  โรจนนิล  ยุกตะทัต กรรมการ กศน.
12. นายโสภณ  นาคศิริ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายดำรงค์  สังข์แก้ว กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายวุฒิพันธ์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์    เลขานุการ สพป.
15. นายวรพุทธิ์  จอมแก้ว  เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,181