จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวัชร์โรจน์  ไชยพิเดช ผอ.สพป. สพป.
2. -อยู่ระหว่างการ เสนอรายชื่อ- อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายโกสีย์  สุวรรณมาโจ กรรมการ สพป.
4. นายตระกูล  เสนจันทร์ฒิไชย กรรมการ สพป.
5. นายขอม  แต้มกลาง กรรมการ สพป.
6. นายนครราช  อันสุข กรรมการ สพป.
7. นายสมพงษ์  อุมะวรรณ กรรมการ สพม.
8. นายสมานชัย  สุวรรณอำไพ กรรมการ สพป.
9. นายทองอาน  แวงโสธรณ์ กรรมการ สช.
10. นางวริทธิ์นันท์  จันทรมนตรี กรรมการ สอศ.
11. นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์ กรรมการ กศน.
12. นางสุพรรวดี  พุทธกัง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางปฐมาภรณ์  แพงดี เลขานุการ สพป.
14. นางสาวอัจจิยา  ชัยมาโย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,780