คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนครพนม นาแก ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม และวังยาง จังหวัดนครพนม โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป. สพป.
2. นายอำนาจ  นาไชย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายวิจิตร  แสนสุริวงค์ กรรมการ สพป.
4. นายคูณสมบัติ  นารินรักษ์ กรรมการ สพป.
5. นายสิทธิพงษ์  นวลตา กรรมการ สพป.
6. นายสุรชาติ  นนทะแสน กรรมการ สพป.
7. นายปริญญา  ธรเสนา กรรมการ สพม.
8. นายสุพิศ  เจียรสุคนธ์ กรรมการ สพป.
9. นางสาววรินทร์กุล  อาภาพูลสวัสดิ์ กรรมการ สช.
10. นางนภัสวรรณ  ป. ณ นครพนม  กรรมการ สอศ.
11. นายชำนาญ  วันแก้ว   กรรมการ กศน.
12. นางผาจิต  ผาสุข   กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายประยูร  เทพพิทักษ์ศักดิ์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายทรงชัย  ราชวัตร เลขานุการ สพป.
15. นายพีรดนย์  บุตรเวส เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 219