คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ทุกอำเภอ จังหวัดนครนายก โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นผู้อำนวยการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอัศนีย์  ศรีสุข  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสถาพร  ศรีม่วง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางสาวอมรรัตน์  จรัสอรุณฉาย กรรมการ สพป.
4. นางอรวรรณ์  แก้วกิริยา กรรมการ สพป.
5. นายสมบัติ  วังเวชช์ กรรมการ สพป.
6. นายวินัย  อ่ำประเวทย์ กรรมการ สพป.
7. นายพีระ  สุขทวี กรรมการ สพม.
8. นายสมชาย  พุ่มพิมล กรรมการ สพป.
9. นางพัชรินทร์  สูญยี่ขันธ์ กรรมการ สช.
10. นายศิริ  จันบำรุง กรรมการ สอศ.
11. นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา กรรมการ กศน.
12. นายถวัลย์  โพธิ์ประสาท กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางมะลิวัลย์  อินทรเศียร กรรมการ สพป.
14.  นายเอกรัฐ  ศรีม่วง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,960