จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป. สพป.
2. นายโสภณ  แก่นงาม อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายปราโมทย์   เพชราเวช กรรมการ สพป.
4. นายบุญรัตน์  สิงห์ทอง กรรมการ สพป.
5. นายธวัช  ศรีสุภา กรรมการ สพป.
6. นายประสาทชัย  แสนนา กรรมการ สพป.
7. นายเสนอ  กลางประพันธ์ กรรมการ สพม.
8. นายบรรเลง  หลวงพรหม กรรมการ สพป.
9. นางคำใส  สุพร กรรมการ สช.
10. นายพิศิษฐ์  พลแก้ว กรรมการ สอศ.
11. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ กรรมการ กศน.
12. นายเดชนิพัทธ์  ธนกฤษตา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายพลเดช  ศรีบุญเรือง กรรมการ สพศ.
14. นายวีระศักดิ์  แสนสุข เลขานุการ สพป.
15. นางสาวทิวาภรณ์  เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,601