จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสถาพร  หยองเอ่น ผอ.สพป. สพป.
2. นายดาวเรือง  พรสีมา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายแสงชัย  ศรีสมพงษ์ กรรมการ สพป.
4. นายเสนีย์  ปักษ์สังคะเนย์ กรรมการ สพป.
5. นายชัยณรงค์  ทองยศ กรรมการ สพป.
6. นายเฉลิมเกียรติ  ภัทราบุญญากุล กรรมการ สพป.
7. นายสุริยะ  ยืนสุข กรรมการ สพป.
8. นายมีชัย  พลภูงา กรรมการ สพป.
9. นางประพรรณศรี  ศุภสารัมย์ กรรมการ สช.
10. นายประจวบ  จันทรวงษ์ กรรมการ สอศ.
11. นายอวิรุทธิ์  ภักดีสุวรรณ กรรมการ กศน.
12. นายสุกรี  เป้าน้อย กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางปราณี  ภัทราบุญญากุล เลขานุการ สพป.
14. นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15. นายเนติรัฐ  หนองขุ่นสาร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,622