จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรัตน์  ดวงชาทม  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสังคม  คำชาย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางดาริน  บุญพรมมา กรรมการ สพป.
4. นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน กรรมการ สพป.
5. นายดลรวี  สุขศรีตรี กรรมการ สพป.
6. นายบุญเกิด  วิเศษรินทอง กรรมการ สพป.
7. นายอดิศักดิ์  มุ่งชู กรรมการ สพม.
8. นายปราการ  เจริญสุรสกุล กรรมการ สพป.
9. นายจรัส  คำรัตน์ กรรมการ สช.
10. ว่าที่ร้อยตรีวาฑิต  พิมพะนิตย์ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์ กรรมการ กศน.
12. นายพิสิทธิ์  สุพรรณศรี กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุเทพ  เมยไธสง กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายปัญญา มาศวรรณา เลขานุการ สพป.
15. นางสาวเปมมิกา  วิพิมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,806