คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรัตน์  ดวงชาทม  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสังคม  คำชาย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางดาริน  บุญพรมมา กรรมการ สพป.
4. นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน กรรมการ สพป.
5. นายดลรวี  สุขศรีตรี กรรมการ สพป.
6. นายบุญเกิด  วิเศษรินทอง กรรมการ สพป.
7. นายอดิศักดิ์  มุ่งชู กรรมการ สพม.
8. นายปราการ  เจริญสุรสกุล กรรมการ สพป.
9. นายจรัส  คำรัตน์ กรรมการ สช.
10. ว่าที่ร้อยตรีวาฑิต  พิมพะนิตย์ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์ กรรมการ กศน.
12. นายพิสิทธิ์  สุพรรณศรี กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุเทพ  เมยไธสง กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายปัญญา มาศวรรณา เลขานุการ สพป.
15. นางสาวเปมมิกา  วิพิมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 231