คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรพันธ์  สืบฟัก
ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมพงษ์   ณะรงค์ชัย
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายประสิทธิ์  ศรีชุ่ม กรรมการ สพป.
4. นายบัญชา  ทิพาคำ กรรมการ สพป.
5. นางสาวจริยา  เถื่อนเภา กรรมการ สพป.
6. นายสมบูรณ์  บุญตันกัน กรรมการ สพป.
7. นายเสียง  ทิพรส กรรมการ สพป.
8. นายประหยัด  เงินใส กรรมการ สพป.
9. นางมุขชญา  ปุรณะวิทย์ กรรมการ สช.
10. นางกานดา  เอี่ยมกระสินธ์ กรรมการ สอศ.
11. นางจันทร์ทิพย์  วงศ์ชัย กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางจินตนา  เรียงไรสวัสดิ์ กรรมการ สังกัดอื่น
13. นางศศิปรีดา  ศิริปาลกะ เลขานุการ สพป.
14. นางหทัยรัตน์  ปฏิพัทธ์กวี ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15. นางสาวอรทัย  พรมวิจิตร์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา สพป.
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 250