จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป. สพป.
2.  นายวิรุณชัย เอี่ยมสอาด อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายสุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์ กรรมการ สพป.
4.  นายอรรถ  วัฒนกุล กรรมการ สพป.
5.  นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ กรรมการ สพป.
6.  พันจ่าเอกวีระ  ทองคง กรรมการ สพป.
7.  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี กรรมการ สพป.
8.  นายวิชา  ทำเพียร กรรมการ สพป.
9.  ว่าที่พันตรีไตรธร  เศรษฐีธร กรรมการ สช.
10.  นายมนตรี  สุวรรณภักดีจิต กรรมการ สอศ.
11.  นางธมลวรรณ รู้กิจนา กรรมการ กศน.
12.  นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ เลขานุการ สพป.
13.   นางสาววรางคณา  สิทธิวรยศ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,692