คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายปัญญา  แก้วเหล็ก ผอ.สพป. สพป.
2.  นายอาคม  เมืองเจริญ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นางอาทิชา  โพธิ์ยิ้ม กรรมการ สพป.
4.  นางจุรีรัตน์  ทองพานิชย์ กรรมการ สพป.
5.  นายสำรวย  ม่วงสว่าง กรรมการ สพป.
6.   นายนำชัย  ศรีปั้น กรรมการ สพป.
7.   นายพรชัย  ยิ้มพงษ์ กรรมการ สพป.
8.   นายสัมฤทธิ์  แห้วทอง กรรมการ สพป.
9.   นางนภาพรรณ  ม้วนทอง กรรมการ สช.
10. ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ง กรรมการ สอศ.
11. นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ กรรมการ กศน.
12. นายกัณตภณ  นารถนรกิจ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางศุลีมาศ  โพธิ์นิล กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางสาวกฤษดี  พันธุ์ไพโรจน์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวดวงกมล  ซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 273