จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายบุญสม  โพธิ์เงิน ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมัคร  ศรีบัวลอย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์ กรรมการ สพป.
4. นายวีรชาติ  ศรีจำปา กรรมการ สพป.
5. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์ กรรมการ สพป.
6. นายอำนาจ  ราชพรหมมา กรรมการ สพป.
7. นายธรรมรงค์  เสนจันทร์ กรรมการ สพม.
8. นางอรทัย  ยศปัญญา กรรมการ สพป.
9. นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี กรรมการ สช.
10. นายทองสุข  พามี กรรมการ สอศ.
11. นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์ กรรมการ กศน.
12. นางสาวนงลักษณ์  โสรัจจะ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายภูวเนศวร์  แก้วบุดดี กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายบุญสม  โพธิ์เงิน เลขานุการ สพป.
15. นางสาวนาริน  แก้วพวง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,078