จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุเทพ  บุญเติม ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรชาติ  จำรูญศิริ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายดำรงศักดิ์  พรหมพุทธา กรรมการ สพป.
4. นางปราณี  ประสมทรัพย์ กรรมการ สพป.
5. นางรุ่งทิวา  วงษ์ลืออำนาจ กรรมการ สพป.
6. นายเดช  ปาจรียานนท์ กรรมการ สพป.
7. นายประสงค์  เอี่ยมเวียง กรรมการ สพม.
8. นายสมเดช  เจริญชนม์ กรรมการ สพป.
9. นายประจักษ์  ศรีคำ กรรมการ สช.
10. นายยุทธนา  นารายนะคามิน กรรมการ สอศ.
11. นายดิศกร  นาคเสน  กรรมการ กศน.
12. นายอุทัย  ครุฑธกะ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายพูลเพชร  บัวเปลือย กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางปัทมา  สิมพลา เลขานุการ สพป.
15. นางสาววสุธา  พรมลา เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,711