จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายประจักษ์  ช่างเรือ  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายอภิชัย  ใจสุยะ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายสุทิตย์  อนุวงค์ กรรมการ สพป.
4.  นายวสันต์  สิริกรเกษม กรรมการ สพป.
5.  นายไพบูลย์  เลิศสุวรรณ กรรมการ สพป.
6.  นายสนั่น  มีสอน กรรมการ สพป.
7.  นางศุภัทธียา  พรพิพัชระ กรรมการ สพม.
8.  นายประสิทธิ์  ภูมาศ กรรมการ สพป.
9.  นายชูเกียรติ  สุภาพ กรรมการ สช.
10. นายสมบัติ  นาหลวง กรรมการ สอศ.
11. นายยงยุทธ  ยะบุญธง กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางสมพร  บุญมี กรรมการ สังกัดอื่น
13. นางสุชาดา  เสนาะดนตรี เลขานุการ สพป.
14. นางสาวศรัญญา  เขยกลาง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,226