คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายประจักษ์  ช่างเรือ  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายอภิชัย  ใจสุยะ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายสุทิตย์  อนุวงค์ กรรมการ สพป.
4.  นายวสันต์  สิริกรเกษม กรรมการ สพป.
5.  นายไพบูลย์  เลิศสุวรรณ กรรมการ สพป.
6.  นายสนั่น  มีสอน กรรมการ สพป.
7.  นางศุภัทธียา  พรพิพัชระ กรรมการ สพม.
8.  นายประสิทธิ์  ภูมาศ กรรมการ สพป.
9.  นายชูเกียรติ  สุภาพ กรรมการ สช.
10. นายสมบัติ  นาหลวง กรรมการ สอศ.
11. นายยงยุทธ  ยะบุญธง กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางสมพร  บุญมี กรรมการ สังกัดอื่น
13. นางสุชาดา  เสนาะดนตรี เลขานุการ สพป.
14. นางสาวศรัญญา  เขยกลาง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 293