จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.    นายสันติทัศน์  เรืองเดช ผอ.สพป. สพป.
2.    นายประดิษฐ์  สัตย์มาก อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.    นางวิไล  คนฟู กรรมการ สพป.
4.    นางนงคราญ  ยอดวีระพงศ์ กรรมการ สพป.
5.    นายมนตรี  ธิแก้ว กรรมการ สพป.
6.    นายบุญมา  ไชยเมืองชื่น กรรมการ สพป.
7.    นายถนอม  สุจริต กรรมการ สพม.
8.    นายสมพร  ถ้ำทอง กรรมการ สพป.
9.    นางเยาวนิตย์  คนเที่ยง กรรมการ สช.
10.  นางอินทราณี  การัตน์ กรรมการ สอศ.
11.  นางสุภาพร ทองใบ กรรมการ กศน.
12.  นายพัฒนพงษ์  พูดฉลาด กรรมการ ท้องถิ่น
13.  นางกัลยา  มีเมือง เลขานุการ สพป.
14.  นางสาวนวรัตน์  สุทธิแก้ว เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,557