จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.   นายพิสิษฐ์  ยอดวันดี ผอ.สพป. สพป.
2.   นายประจัญ  คำภีระแปง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.   นายสมโชค  คำแสน กรรมการ สพป.
4.   นายสมคิด  นันตา กรรมการ สพป.
5.   นายสมจิตร  ธรรมริตร์ กรรมการ สพป.
6.   นายไพโรจน์  ตาวงค์ กรรมการ สพป.
7.   นายมานัส  นพคุณ กรรมการ สพม.
8.   นายบุญโยง  วงค์ลังกา กรรมการ สพป.
9.   นางธัญญธร  หมู่วิเศษ กรรมการ สช.
10. นายทิวา  เทพเสนา กรรมการ สอศ.
11. นางณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ กรรมการ กศน.
12. นายสมพงษ์  วะเท กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายบัญชา  จาตุประยูร กรรมการ สพป.
14. นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร เลขานุการ สพป.
15. นายวีระพงศ์  ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,530