จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายสมบัติ  สุทธิพรมณีวัฒน์  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายสรายุทธ  พิจอมบุตร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายสมเจตน์  ไปเร็ว กรรมการ สพป.
4.  นายสวัสดิ์  สัญญา กรรมการ สพป.
5.  นายอมร  เมฆรัตนชัย กรรมการ สพป.
6.  นายบุญเรือง  นันตะกูล กรรมการ สพป.
7.  นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์ กรรมการ สพม.
8.  นายประเสริฐ  ศุภชาติไพบูลย์ กรรมการ สพป.
9.  นางอรพิน  ศรีสวรรค์ กรรมการ สช.
10. นายปณิทัต  ลี้จินดา กรรมการ สอศ.
11. นายศุภกร  ศรีศักดา กรรมการ กศน.
12. นางสาวอุษา  สมคิด กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายวรเพชร  ชัยสงค์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวกัลยาณี  ขาลสุวรรณ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,367