คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวิพล  นาคพันธ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมจิตร  อะรัญ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายบุญมี  เวชกุล  กรรมการ สพป.
4. นายสัญชัย  โต๊ะหลาง กรรมการ สพป.
5. นางสุรัสวดี  มิ่งมิตร กรรมการ สพป.
6. นายชูศักดิ์  ไสไทย กรรมการ สพป.
7. นายสมศักดิ์  ณ ถลาง กรรมการ สพม.
8. นางพัชรี  ชูมณี กรรมการ สพป.
9. นางปรีดา  โรจนหัสดิน กรรมการ สช.
10. นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน กรรมการ สอศ.
11. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร กรรมการ กศน.
12. นายภูภัฎ  ยกทวน กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมใจ  คงแจ่ม กรรมการ สกอ.
14. นายสายัณห์  ไกรนรา เลขานุการ สพป.
15. นางเสาวณี  ยิ่งถาวร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,691