จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 )
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิชัย  อ่อนเบ้า อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายประหยัด  กองหาโคตร กรรมการ สพป.
4. นายสีลา  ภูคลัง กรรมการ สพป.
5. นางนภาพร  ชาธรรมา กรรมการ สพป.
6. นายวัฒนา  สมหวัง กรรมการ สพป.
7. นายเข็มเพชร  กุลน้อย กรรมการ  สพม.
8. นายสุพรรณ  วอศิริ กรรมการ สพป.
9. นายกิตติพงษ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ กรรมการ สพป.
10. นายประกอบ  เกิดนิล กรรมการ สช.
11. นายประสิทธิ์  พรจันทึก กรรมการ สอศ.
12. นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ กรรมการ กศน.
13. นายเหมชาติ  คำหาญพล กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางปิยะนุช  ยศอ่อน เลขานุการ สพป.
15. นายไพฑูรย์  ลานขามป้อม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,602