จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายกิตติพศ  พลพิลา  ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิทยา  บัวพัฒน์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช กรรมการ สพป.
4. นายสายันต์  ทูลธรรม กรรมการ สพป.
5. นายคำ  เพ็งวิชัย กรรมการ สพป.
6. นายสุริยา  ชัยวงษ์ทิตย์ กรรมการ สพป.
7. นายเรืองยศ  อุตรศาสตร์ กรรมการ สพม
8. นายประสาท  รัตนถา กรรมการ สพป.
9. นายสัมฤทธิ์  แก้วสมบัติ กรรมการ สช.
10. นายชาญทนงค์  บุญรักษา กรรมการ สอศ.
11. นายชาตรี  เสงี่ยมวงศ์ กรรมการ กศน.
12. นายสุรชัย  บุษราคัม กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาแก้ว เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,107