จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรเชษฐ์  รูปต่ำ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายนิวัฒน์  พลแสน กรรมการ สพป.
4. นายชูศักดิ์  มหาวงศ์ กรรมการ สพป.
5. นายเครือไพร  ภูมิพาน กรรมการ สพป.
6. นายสิทธิพงศ์  เสริฐนาค กรรมการ สพป.
7. นายเฉลิมพล  นามมนตรี กรรมการ สพป.
8. นายชนินทร์  คำเหนือ กรรมการ สพป.
9. นางสาวสิริภร  ชนะวงศ์ กรรมการ สช.
10. นางวรากร  หิรัญมณีมาศ กรรมการ สอศ.
11. นายเรืองเดช  เงินเรืองนิรันดร์ กรรมการ กศน.
12. นายเพทาย  จารัตน์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวมนัสชล  แพไธสง กรรมการ สพศ.
14. นายสยมพร  สินพานิช เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,209