จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุพจน์  แสงสุข อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสมพร  ทองดี กรรมการ สพป.
4. นายประยูร  บุญพูล กรรมการ สพป.
5. นางวิรงรอง  อุดม กรรมการ สพป.
6. นายมงคล  ทวีบุญ กรรมการ สพป.
7. นางนารีรัตน์  พิมวัง กรรมการ สพป.
8. นายสมคิด  แสนบุญศิริ กรรมการ สพป.
9. นางสุชีลา  ทาสีลา กรรมการ สช.
10. นายวรวิทย์  ตันฑนะเทวินทร์ กรรมการ สอศ.
11. พันอากาศโทพงศธร  สนธิเส็ง กรรมการ กศน.
12. นายทวีศักดิ์  ศรีวรสาร กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมศักดิ์  ภูมิกอง เลขานุการ สพป.
14. นางนิธิกานต์  โตโส เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,349