จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายธวัชชัย  พิกุลแก้ว  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายอุดร  ศรีสุข กรรมการ สพป.
4.  นายปัญจะ  ประเสริฐลาภ กรรมการ สพป.
5.  นายวิชา  แตงโม กรรมการ สพป.
6.  นายสมรัก  ใจตรง กรรมการ สพป.
7.  นายประพฤติ  จงไมตรีพร กรรมการ สพป.
8.  นายสมาน  สาครเสถียรกุล กรรมการ สพป.
9.  นายประเสริฐ  จินดารัตน์ กรรมการ สช.
10. นายศรัณย์พจน์  แสงจันทร์ กรรมการ สอศ.
11. นายชนินทร์  แสงแก้ว     เลขานุการ สพป.
12. นางสาวศรัณย์รัช  มีชะนะ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
13. นางสาวทัดดาว  สารสาริน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,867