จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายครรชิต  วรรณชา ผอ.สพป. สพป.
2. นายจรัญ  วรสาร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสมศักดิ์  สัมปัญนัง กรรมการ สพป.
4. นายแหลมทอง  ไชยศิริ กรรมการ สพป.
5. นายเก๋าฝา  ศิริสุวรรณวัตร กรรมการ สพป.
6. นายอดุลศักดิ์  ทองดี กรรมการ สพป.
7. นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส กรรมการ สพม.
8. นายสนั่น  นนทมาตย์ กรรมการ สพป.
9. นางสุกัญญา  วรรณวงษ์ กรรมการ สช.
10. นายเฉลิมศักดิ์  กงอินทร์ กรรมการ สอศ.
11. นายขจัด  สุวรรณสังข์ กรรมการ ท้องถิ่น
12. นายอภิเชษฐ์  พาลี เลขานุการ สพป.
13. นางกชพร  นวลสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
14. นางธนัชพร  มะโนขันธ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,277