คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ร่องคำ สหัสขันธ์ ดอนจาน และสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
            • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
            • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1      
   

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.นายกิตติพศ พลพิลา                                                 ผอ.สพป. สพป.
2.  นายชาญยุทธ  โคตะนนท์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายอภิชาติ มหาแสน กรรมการ สพป.
4.  นางพนมวรรณ  เถรี กรรมการ สพป.
5.  นายอำนวย  ผลวาวแวว กรรมการ สพป.
6.  นายสถาพร  ชูศรีทอง กรรมการ สพป.
7.  นายสงกรานต์  พันธ์โนราช กรรมการ สพม.
8.  นายดุสิต  ปรีพูล กรรมการ สพป.
9.  นางลักษณ์อนงค์  เพชรสังหาร กรรมการ สช.
10. นายศรีจันทร์  พิมบุตร กรรมการ สอศ.
11. นายประสิทธิ์  แสงพินิจ กรรมการ กศน.
12. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายชิน  เจริญสุข กรรมการ สกอ.
14. นายไพฑูรย์  มหิพันธุ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวอุบลพรรณ  จรงค์หนู เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 220