คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองชุมพร ปะทิว และท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวัลลพ  สงวนนาม ผอ.สพป. สพป.
2. นายประสิทธิ์  มุจลินทร์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางนิตยา  เพชรสมุทร กรรมการ สพป.
4. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์ กรรมการ สพป.
5. นายสุนันท์  แก้วนาโพธิ์ กรรมการ สพป.
6. นายชูศักดิ์  ทันทะวา กรรมการ สพป.
7. นางนวลยงค์  วัชรนิรันดร์ กรรมการ สพม.
8. นายวิชัย  สายัณห์ กรรมการ สพป.
9. นางสาวอรชร  กิตติชนม์ธวัช กรรมการ สช.
10. นายบำรุง  ทองรอด กรรมการ สอศ.
11. นายสมเชาว์  กาญจนจรัส กรรมการ กศน.
12. นายนิสิต  น้อยนาเวศ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสิงหา  นิสภา กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางวัลลา  ชุมมาก เลขานุการ สพป.
15. นางสาวอัจรินทร์  เซ่งเจริญ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 208