จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายพิชัย  เกียรติกุล อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายมานัต  เอนกรัตน์ กรรมการ สพป.
4.  นายสมบัติ  แก้วปทุม กรรมการ สพป.
5.  นายภัทร์กร  ศรีเมือง กรรมการ สพป.
6.  นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ กรรมการ สพป.
7.  นายโกศล  ดาราพิสุทธิ์ กรรมการ สพม.
8.  นายสุขสันต์  สายงาม กรรมการ สพป.
9.  นายลือชัย  จันทร์โป๊ กรรมการ สช.
10. นายจิระ  เฉลิมศักดิ์ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง กรรมการ กศน.
12. นางพัชณี  สุกใส กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสุธารัตน์  เตียวปิยกุล เลขานุการ สพป.
14. นางสาวดวงใจ  สินสูงเนิน     เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,894