จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายปราโมทย์  เลิศชีวกานต์
ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิชิต  พิทาคำ
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางนิรมล  ดีแป้น กรรมการ สพป.
4. นายพีระพงศ์  นะติกา กรรมการ สพป.
5. นายวิเชียร  นามแก้ว กรรมการ สพป.
6. นายพิพัฒน์  มะโนรัตน์ กรรมการ สพป.
7. นายธวัช  นะติกา กรรมการ สพป.
8. นางสมพิศ  มาพวง กรรมการ สพป.
9. จ่าอากาศเอกประกาศิต  เหมือนสุทธิวงศ์ กรรมการ สช.
10. นายสมศักดิ์  เขียวแสงใส กรรมการ สอศ.
11. นายพิสุทธิ์  คงพันธุ์ กรรมการ กศน.
12. นางสาวอัมพร  อินตาลา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายประสิทธิ์  นาคมูล กรรมการ สพป.
14. นางบุญญิสา  การรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,682