จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมเดช  สีแสง ผอ.สพป. สพป.
2. รศ.ธานี  เกสทอง อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสวัสดิ์  จิตมะกล่ำ กรรมการ สพป.
4. นางสาวสุกัญญา  อินทรเกษตร กรรมการ สพป.
5. นายนิวัฒน์ อรรถาวีย์ กรรมการ สพป.
6. นายสุชิน  พูลสวัสดิ์ กรรมการ สพป.
7. นายณรงค์  คำธรรม กรรมการ สพม.
8. นางจรรยา  เรืองมาลัย กรรมการ สพป.
9. นายนิวัฒน์  มั่นศิลป์ กรรมการ สช.
10. นายศักดา  ถาวรพจน์ กรรมการ สอศ.
11. นายคมกริบ  ตลับทอง กรรมการ กศน.
12. นายชลาวัฒน์  สุขแสงรักษ์เจริญ เลขานุการ ท้องถิ่น
13. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายรณชัย  ทัดช่อม่วง เลขานุการ สพป.
15. นายเจษฎา  มีแม่นวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,252