จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายทวี  อุปสุขิน
ผอ.สพป. สพป.
2. นายพิชัย  อุ่นแสง
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางปัทมา  อินเทพ กรรมการ สพป.
4. นายบุญส่ง  วงศ์สุวรรณ์ กรรมการ สพป.
5. นายสายัณ  ยะจา กรรมการ สพป.
6. นายสมาน  โปธิปัน กรรมการ สพป.
7. นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์ กรรมการ สพม.
8. นายจีระ  ยาณสาร กรรมการ สพป.
9. นางศิริลักษณ์  วุฒิอิ่น กรรมการ สช.
10. นายสุรัตน์  ศรีใจน้อย กรรมการ สอศ.
11. นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ์ กรรมการ กศน.
12. นายประชัน  เอี่ยมวัน กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวนงนุช  กมล กรรมการ สพป.
14. นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ เลขานุการ สพป.
15. นางกรรณิการ์  นันติ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16. นางสาวกรภัทร์  ภูสง่า
เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,150