จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายกิตินันท์  โนสุ
ผอ.สพป. สพป.
2. นายคำสุข  สาอ้าย
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสมศักดิ์  ปัญโญ กรรมการ สพป.
4. นายประเสริฐ  จันทะวัน กรรมการ สพป.
5. ว่าที่ร้อยโทเสกสันต์  ครองสมบัติ กรรมการ สพป.
6. นายศุภณัฐ  ขวัญสุวรรณ กรรมการ สพป.
7. นายทรงพล  มีวรรณ์ กรรมการ สพป.
8. นางสุภาดา  พูนศรีโชติ กรรมการ สพป.
9. นายพงษ์ธาดา  สุภาแสน กรรมการ สช.
10. นายสมพงศ์  ค่ายคำ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวสุทธินี  จับใจนาย กรรมการ กศน.
12. นายมานิตย์  ถาอ้าย กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายมงคล  ศิลาแก้ว กรรมการ สพศ.
14. นายพัฒนพงศ์  พวงทอง เลขานุการ สพป.
15. นางสาวสุวลี  สร้างใหม่ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,534