จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสินอาจ  ลำพูนพงศ์
ผอ.สพป. สพป.
2. นายเจริญ  วงศ์ษายะ
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอุดม  ปุกปัน กรรมการ สพป.
4. นางพิสมัย  ลิ้มสมวงศ์ กรรมการ สพป.
5. นายสิงห์ชัย  ยาวิชัย กรรมการ สพป.
6. นายนิพนธ์  ภูริทัศนานันท์ กรรมการ สพป.
7. นางสาวไพรินทร์  จันทร์สุก กรรมการ สพม.
8. นายโสภณ  ชัยเพ็ชร
กรรมการ สพป.
9. นางประนอม  เมฆขจร กรรมการ สช.
10. นางพรรณี  ใหม่ประสิทธิกุล กรรมการ กศน.
11. นางอารีย์  ธรรมเสนา กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางสาวพัชริน  เอี่ยมละมัย กรรมการ สพศ.
13. นางสุพัตา  ศรีสุภมาตุ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวนภัทสกร  พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,815