จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายไสว  สารีบท  ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมสันต์  ปาณาเขียว อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสายฟ้า  โคบาล กรรมการ สพป.
4. นายอนันต์  นาคดิลก กรรมการ สพป.
5. นายวันลบ  พันธ์ศรี กรรมการ สพป.
6. นายจำเริญ  ขึ้นทันตา กรรมการ สพป.
7. นายสมาน  ดงหงษ์ กรรมการ สพม.
8. นางสุริลักษณ์  พุฒิธีรกานต์ กรรมการ สพป.
9. นายจักรวุฒิ  ชนะพันธ์ กรรมการ กศน.
10. นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม กรรมการ ท้องถิ่น
11. นางศุภลักษณ์  ไปนาน เลขานุการ สพป.
12. นายปรีชา  ฐานวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
13. นางสาวธิติยา  พรมจันทึก เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,614