คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า หนองบัวแดง และภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดย
                  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายมานะ   สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายทรงวุฒิ   ขวาไทย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสายัณห์  ม่วงเพชร กรรมการ สพป.
4. นายอุดม  ตราเงิน กรรมการ สพป.
5. นายอุเทน  เดชบุญมี กรรมการ สพป.
6. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล กรรมการ สพป.
7. นายกิตติพล  เพ็งชัยภูมิ กรรมการ สพม.
8. นายสุนทร  ธรรมกุล กรรมการ สพป.
9. นางอรอุมา  ไชยเศรษฐ กรรมการ สช.
10. นายสมผัด  อินทรม กรรมการ สอศ.
11. นายปราโมทย์  กลีบทอง กรรมการ กศน.
12. นางนที  ตุมรสุนทร กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายวิไล  เบิบชัยภูมิ เลขานุการ สพป.
14. นายมิตรกร  สถิรพัฒนกุล เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 212