คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ทุกอำเภอ จังหวัดชัยนาท โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายจำเนียร  คชประเสริฐ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายวิชิต  กลัดสุข กรรมการ สพป.
4.  นายพัฒน์วิรุฬห์  เมฆกระจาย กรรมการ สพป.
5.  นายเซนต์  เย็นสำเภา กรรมการ สพป.
6.  นายสุภาพ  พิมพ์แก้ว กรรมการ สพป.
7.  นายวิเชียร  แก่นไร่ กรรมการ สพม.
8.  นายเทียน  เขียวภักดี กรรมการ สพป.
9.  นายจักกฤช  ตรีวิชา กรรมการ สช.
10. นายธีระ  แพ่งประสิทธิ์   กรรมการ สอศ.
11. นายทวี  สว่างมณี กรรมการ กศน.
12. นางกัสมาพร  บัวภิบาล กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางศิริพร  เรืองวงษ์ กรรมการ สกอ.
14.  นายพิเชษฐร์  วันทอง ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15.  นางสาวชัญญาณ์ภัช  กายพันธ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,506