จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป. สพป.
2. นายประยูร  จันทร์โสดา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายธีระศักดิ์  ประตา กรรมการ สพป.
4. นายเทพพนม  ชินภา  กรรมการ สพป.
5. นายศุภชัย  กิตติภูติกุล กรรมการ สพป.
6. นายวิรัช  ปัญญาวานิชกุล กรรมการ สพป.
7. นายสุพจน์  สินสุวงศ์วัฒน์ กรรมการ สพม.
8. นายมงคล  ฤทธิรณ กรรมการ สพป.
9. นางสงกรานต์  พันพินิจ กรรมการ สช.
10. นายระเบียบ  เที่ยงธรรม กรรมการ สอศ.
11. นายวัชรพงษ์  นาคพิมพ์   กรรมการ อปท.
12. นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ เลขานุการ สพป.
13. นายนิรัญ  ขุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
14. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา สพป.
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,007