จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสง่า  ศรีราม ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรศักดิ์  ชัยรัมย์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายธนสาร  เจริญลาภ กรรมการ สพป.
4. นายสมพันธ์  สนสุผล กรรมการ สพป.
5. นายสมส่วน  เสาวกูล กรรมการ สพป.
6. นายสงกรานต์  เจริญจิต กรรมการ สพป.
7. นายยุทธพงษ์  สนหอม กรรมการ สพม.
8. นายอดิศักดิ์  สวนสวรรค์ กรรมการ สพป.
9. นางกมล  นุชสาย กรรมการ สช.
10. นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ กรรมการ สอศ.
11. นางพรรณี  ราชจันทร์ กรรมการ กศน.
12. นายธนิตชัย  ปาลอนันต์กุล กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางแน่งน้อย  บันรัมย์ เลขานุการ สพศ.สพป.
14. นางสาวยุวดี  สุดสายเนตร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,193