จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

บทบาทภารกิจ

ให้บริการตามภารกิจของคุรุสภาด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาขีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

     1. งานทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     2. งานจรรยาบรรณของวิชาชีพ
     3. งานวันครู
     4. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
     5. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
     6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,810